E-post lister

E-post listene fungere ved at det opprettes en e-postadresse, f.eks. fotball@xox.no. All e-post som blir sendt til fotball@xox.no vil bli distribuert til alle som står på lista. Man melder seg inn og ut av lister ved hjelp av enkle kommandoer:

Melde inn:
Send en e-post til adressen listenavn-subscribe@xox.no med teksten listenavn-subscribe@xox.no i subject- og bodyfeltet. Vil du melde deg inn i fotball listen, sender du altså en e-post til fotball-subscribe@xox.no med fotball-subscribe@xox.no som tekst i subject- og bodyfeltet.

Melde ut:
Send en e-post til adressen listenavn-unsubscribe@xox.no med teksten listenavn-subscribe@xox.no i subject- og bodyfeltet.

Andre kommandoer:
Mailserveren har en hjelpefunksjon som gir deg alle kommandoene du kan gi til en liste. For å få opp denne oversikten for en bestemt e-post liste, sender du en e-post til adressen listenavn-help@xox.no med teksten listenavn-help@xox.no i subject- og bodyfeltet.

Opprette egen e-post liste:
Ønsker du å opprette en egen e-post liste, må du sende en e-post til webmaster@xox.no, så registreres listen manuelt på serveren. Listen opprettes med følgende innstillinger dersom ikke du ikke sier fra hvilke forandringer du ønsker i oppsettet:

Meldingsliste Navn
Liste Innehavers e-post adresse:
Meldinger er moderert. Meldinger er ikke moderert.
Arkiver Ikke arkiver
Sperr arkiv. Bare moderatorer har tilgang til arkivet. Tilgang til arkivet er åpent for alle eller kun deltakere, avhengig av Vern innstilling.
Digest Ikke oppsummer. Ikke sett opp oppsummeringsliste.
Prefiks. Sett opp listen slik at utgående emnefelt er prefiksert med liste navnet. Ikke prefiks.
Vern arkiv. Tilgang til arkivet fra ukjente avsendere vil bli avvist. Ikke vern arkiv. Tilgang til arkivet er åpent for alle avsendere.
Påmelding krever ingen bekreftelse. Påmelding krever bekreftelse ved svar på e-post sendt til påmeldings adresse.
Indekser for WWW arkiv tilgang. Listen blir laget uten indeksering for WWW.
Avmelding krever ingen bekreftelse. Avmelding krever bekreftelse ved svar på e-post sendt til påmeldings adresse.
Deltakerliste. Fjern administratorer kan anmode en oversikt over deltakere, samt søke i deltaker loggen. Deltakerliste er ikke tilgjengelig.
Tillat fjern adminstratorer å editere filer i tekst katalogen. Editering av tekstfiler er ikke tillatt.
Meldinger fra adresser andre en moderatorer blir avvist. Dette gjelder kun for modererte meldingslister. Andre ikke avvist. For modererte lister, alle meldinger blir videresendt til moderatorer. Bryteren gjelder kun for meldingsmodererte lister.
Responder til administrative henvendelser og tillat arkiv tilgang. Tillat kun opprettelse av oppsumering, fjern administrasjon, og arkiv tilgang for administratorer, (hvis meldingslisten er konfigurert for dette valget).
Anmodningsadressen blir behandlet. Ikke behandle meldinger sendt til anmodningsadressen.
Aktiver fjern administrasjon. Ingen fjern administrasjon.
Påmeldinger er moderert. Påmeldinger er ikke moderert.
Trailer Ingen trailer
Kun deltakere kan sende til listen. Ikke begrens meldinger basert på avSENDER adressen.