Oppsett av Outlook Express for å lese e-post

Ved å følge fremgangsmåten under, kan du sette opp Outlook Express til å lese e-post fra din xox.no konto. Det er også vist hvordan du lar en kopi av all e-post bli liggende på serveren slik at du samtidig har tilgang til e-post via webmail.

Fordelen ved å benytte et e-post program er at du ikke trenger å være koblet opp til Internett mens du leser og skriver e-post. Du trenger kun å koble maskinen din til Internett hver gang du skal sende eller motta e-post.


Trykk på Tools og velg Accounts.....

Trykk på Add og velg Mail.

Skriv inn navnet du vil skal vises når du sender e-post til andre.
Trykk på Next.

Skriv inn e-post adressen din, eller det aliaset du ønsker at andre skal svare deg på.
Trykk på Next.

I feltet for "Incoming mail (POP3) server", skriver du inn navnet på POP3 serveren til xox som er mail.xox.no. I feltet for "Outgoing mail (SMTP) server", skriver du inn SMTP serveren til den leverandøren du benytter for å koble deg til Internett.
Trykk på Next.

I feltet for "Account name" skriver du inn brukernavnet ditt. Dette skal være på formen xbrukernavn@xox.no. I feltet for "Password" skriver du inn det passordet du valgte da du logget deg inn første gangen.
Trykk på Next.

Trykk på Finish. Ikke tykk på Close når du kommer til neste bilde. Gjør du det, vil all e-post bli lastet ned til maskinen du sitter på, og du vil ikke få tilgang til gamle e-post via webmail. Følg oppskriften under for å unngå dette problemet.

Marker den kontoen du akkurat har laget og tykk på Properties.

Velg skillearket som heter Advanced og marker i feltet som heter Leave a copy of messages on server. Trykk på OK.
Det vil nå bli liggende en kopi av all e-post du mottar på serveren slik at du kan lese gamle e-post selv om du befinner deg på en annen maskin enn den du bruker til vanlig. Det er viktig at du av og til går inn via webmail for å slette meldinger du ikke trenger å spare på. Hvis du ikke gjør dette, vil webmail fungere saktere, og vi kan få kjeft for at xox bruker formye serverplass....

Tryk på Close, og du er nå klar til å sende og motta e-post :-)