SMS varsling av e-post

Mailvarsling til mobiltelefon løses gjennom Telenor Mobil og Netcom sine løsninger. Begge operatørene tilbyr gratistjenester på dette området.

Slik gjør du:

Telenor Mobil:

Gå til www.djuice.no, og registrer en bruker med e-post adresse fra Djuice. Det er mulig å velge at Djuice skal laste ned meldingene fra en pop konto, men det er viktig at du ikke velger denne løsningen. Da får du nemlig ikke muligheten til SMS varsling av nye e-post! Når du har opprettet en e-post konto på formen din_adresse@djuice.com, kan du sende over denne til admin@xox.no, og spesifisere hvilke av dine alias som skal videresendes til denne adressen. E-postene blir selvfølgelig også liggende på kontoen din hos xox.no. E-post kontoen din hos Djuice kan også leses fra en mobiltelefon med WAP.

Netcom kunder kan også registrere seg gratis på Djuice. SMS varslingen skal fungere, men ulempen er at du må betale en høyere minuttpris for WAP.

Det fnnes mange måter å skaffe seg SMS varsling av e-post på, og Djuice er bare et forslag. Telenor Mobil tilbyr f.eks. Mobilpost som er en tjeneste med bedre administrering av varslinger. Du trenger heller ikke sette opp en videresending av din e-post, for serveren kan selv sjekke xox.no kontoen din f.eks. en gang i timen. Denne tjeneste har blant annet en månedsavgift. Les mer på Telenor Mobil sine sider.

Netcom:

Løsning 1:
Ønsker du kun SMS varsling, setter vi opp en videresending til +47dittnummer@smsvarsling.netcom.no. Denne tjenesten skulle bli lagt ned i januar 2001, men det har ikke skjedd ennå. Ulempen med denne løsningen er at du ikke får WAP tilgang til e-post. Hvis du ønsker denne løsningen, sender du e-post til admin@xox.no med opplysninger om ditt mobilnummer og hvilke av dine alias som skal videresendes.

Løsning 2:
Gå til www.netcom.no, og registrer en bruker med e-post adresse fra Netcom. Adressen du opretter kan benyttes til SMS varsling og for å få tilgang til e-post via WAP. Les mer på http://www.netcom.no/WAP/news.cfm. Når du har opprettet en e-post konto hos Netcom, kan du sende adressen din til admin@xox.no, og spesifisere hvilke av dine alias som skal videresendes til denne adressen. E-postene blir selvfølgelig også liggende på kontoen din hos xox.no. Jeg er litt usikker på om denne typen SMS varslingen er gratis? Noen som har noe mer informasjon? Send mail til webmaster@xox.no!


Hvis du benytter en virituell operatør, finnes det helt sikkert egne løsninger for de fleste av dem, men i hverfall en av løsningene listet opp på denne siden burde fungere for de fleste.

Det finnes flere måter å skaffe seg mailvarsling og WAP tilgang på e-post. Hvis du har informasjon du synes burde ligge her, så ta kontakt med webmaster@xox.no.