Teknisk informasjon

Innkommende mailserver (POP3): mail.xox.no
Utgående mailserver (SMTP): Avhengig av på hvilken Internett tilbyder du benytter.
(For å unngå misbruk må IP adressen du er koblet til med være godkjent av SMTP serveren du bruker. Dvs. bruker du Tele2 for å koble deg til Internett, må du også bruke Tele2 sin SMTP server.)

Brukernavn: xkontonavn@xox.no
Passord: Det har du satt selv. Hvis du har glemt det, kan du sende mail til admin@xox.no for å få satt et nytt passord.