XOX - Venner for Livet

Venner for Livet er en ideel forening for å fremme mental helse gjennom vennskap og kontakt mellom venner og venners venner gjennom hele livet og en digital hverdag.

Forening for den nye hverdagen

Venner for Livet jobber i vår region med nye veier for å hjelpe medlemmer med å finne nye og holde gamle vennskap vedlike. Fra starten har xox.no vært en sentral platform og hjørnestein for foreningen og dette arbeidet. Det er en forutsettning for foreningens langsiktige formål at vi deler en slik platform som vi kan utvikle over tid og ha som et samlingspunkt for nye aktiviteter.

Medlemsinfo

Foreningen

Venner for Livet er organisert som en regional ideel organisasjon med hovedsete i Oslo og registrert i Frivillighetsregisteret. Aktivitene og driften ledes av et styre valgt av foreningens medlemmer.

Om oss