Om Venner for Livet

Siden foreningen ble stiftet i 2001 har vi jobbet for å lette venners kontakt og knytte nye bånd.

Sterkere sammen

Vennskap og kontakt mellom mennesker har alltid vært sterke pilarer for god mental helse. Moderne kommunikasjonsplatformer har gitt nesten ubegrensede muligheter for å nå andre, men er flyktige og varer ikke evig. I 2001 forsto en gruppe venner dette paradokset og dannet foreningen Venner for Livet for å hjelpe venner og venners venner knytte bånd og holde kontakt livet ut.

XOX - Foreningens platform

Foreningen eier og drifter internettdomenet xox.no som en pilar under målet med å gi medlemmene livslang tilgang til nye digiale hjelpemidler for å bygge, holde og pleie vennskap i en stadig raskere utvikling. På denne måten har vi klart å over 20 år å gi våre medlemmer en trygg identitet i bunnene av stadig nye verktøy.

Organisasjon

Foreningen ble stiftet 15. januar 2001 som en ideel forening med formål om å pleie vennskap mellom venner og venners venner, et viktig fundament for god mental helse. Foreningen har i dag vokst til ca 70 medlemmer i region Sør-Norge med hovedsete i Oslo, og med et styre som velges av medlmemmene ved årsmøte. Medlemskap i foreningen innvilges av et medlem av styret på anbefaling fra eksisterende medlemmer.

Organisasjonsnummer 982 953 014

Kontaktinformasjon